Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

อบต.อมก๋อย โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 26/6/2020

ช่วงระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2563 - 9 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยท่านายกวัลลภ ปุกยุ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกพ่นหมอกควันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ร่วมกับ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน โดยมีการแจกทรายอะแบทให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำบลอมก๋อย