Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

อบต.เวียง จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลเวียง

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 25/6/2020

วันนี้ (25 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลเวียง ประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่าง ๆ

ประมวลภาพ