Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

อบต.แม่สา จัดอบรมโครงการสานสายใยใส่ใจผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 17/6/2019

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา นำโดย นายสมทบ นันทะเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ได้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสานสายใยใส่ใจผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้พิการและสร้างเครือข่ายการดูแลผู้พิการในชุมชนตำบลแม่สา ให้ได้รับการฟื้นฟูดูแลอย่างต่อเนื่อง และได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับผู้อื่นได้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ อาทิ  ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ กลุ่ม อสม.ตำบลแม่สา ณ โรงเรียนแม่สาผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพบ้านแม่สาหลวง หมู่ที่ 3 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ประมวลภาพ