Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

อบต.ดอยหล่อ ร่วมกับ มช. ประชุมวางแผนพัฒนางานสาธารณสุข

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 14/6/2019

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมกับรองคณบดี คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อวางแผนร่วมมือพัฒนางานสาธารณสุขและดูแลสุขภาพของพี่น้องตำบลดอยหล่อ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 

ประมวลภาพ