Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผักหวานเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น​ (พ.ศ.2561-2565)

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 13/6/2019

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผักหวานเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น​ (พ.ศ.2561-2565)
----------------------------------------------------
เช้าวันนี้​ (13​ มิถุนายน​ 2562) เวลา​ 09.30​ น.​ ณ​ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ​ เทศบาลตำบลสันผักหวานจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผักหวานเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น​ (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลสันผักหวาน​ โดยมีนายณรงค์​ ปะมาละ​ นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน​ เป็นประธานที่ประชุมฯ

ประมวลภาพ