Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

สภาวัฒนธรรมตำบลต้นเปาและสภาวัฒนธรรมอำเภอ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 31/1/2019

งานจบภาพความทรงจำยังอยู่สำหรับเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ด้วยสภาวัฒนธรรมตำบลต้นเปาและสภาวัฒนธรรมอำเภอมีส่วนร่วมในครั้งนี้ความเป็นวัฒนธรรมบานไปทุกส่วนของงานเริ่มตั้งแต่พิธีเปิดไม่ว่าจะเป็นเวทีใหญ่ เวทีกลางและเวทีเล็กตลอดงานทุกวัน

ประมวลภาพ