Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุตำบลท่าตอนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 4/1/2019

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุตำบลท่าตอน “ช่อลำดวนเกมส์ ครั้งที่ 2” ในโครงการกีฬาประชาชน            ตำบลท่าตอนต้านภัยยาเสพติด  ณ สนามกีฬาบ้านห้วยมะเฟืองหมู่ที่ 2  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จะช่วยพัฒนาประชากรในชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพร่างกายให้แข็งแรง  การพัฒนาอารมณ์ให้มีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินคลายความเครียดโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ได้ตระหนักในการใช้เวลา  ให้เกิดประโยชน์และมีความสุขด้วยกิจกรรมและปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตของผู้สูงอายุตำบลท่าตอนและการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอันจะนำไปสู่ การพัฒนาด้านอื่นๆ ของตำบลต่อไป

ประมวลภาพ