Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

โครงการกีฬาปฐมวัยตำบลท่าตอน ประจำปีงบประมาณ 2562

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 4/1/2019

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ได้จัดการแข่งขันกีฬาปฐมวัยตำบลท่าตอน ครั้งที่ 3 "ช้างน้อยเกมส์" ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สนามกีฬาบ้านห้วยมะเฟือง หมู่ที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับวัยของเด็กและเชื่อมความสามัคคีให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะต่อไป 

ประมวลภาพ