Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

นายก อบต.ดอยหล่อ รับมอบโครงการงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กฯ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 3/1/2019

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ส่งมอบโครงการงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 โครงการ คือ ระบบส่งน้ำความยาว 3,287 เมตร บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 25 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่  โดยว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ  เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 

ประมวลภาพ