Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

เทศบาลตำบลสันนาเม็งจัดพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข (อาคารม่วนใจ๋) พิธีรับใบประกาศบัณฑิตโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุข ประจำปี 2561 และผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุข

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 3/1/2019

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ศูนย์บริการสาธารณสุข (อาคารม่วนใจ๋) โดยได้รับเกียรติจากนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเปิดงาน และหลังจากพิธีเปิดอาคารได้จัดพิธีรับใบประกาศบัณฑิตโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุข แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมจากโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ประจำปี 2561 ซึ่งมีผู่้ที่ผ่านการอบรมเข้ารับใบประกาศจำนวน 137 คน และได้กราบนมัสการพระครูโกศลธรรมวิจัย เจ้าคณะอำเภอสันทรายเป็นองค์มอบใบประกาศ และในช่วงบ่ายได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุข เพื่อนำรายได้มาใช้ในกิจการของโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ซึ่งในพิธีการต่างๆ ได้รับเกียรติจาก นายกเทศมนตรีหลายพื้นที่ และจากองค์กรภาครัฐและเอกชนตลอดจนบุตรหลาน เข้าร่วมพิธีแะลร่วมแสดงความยินดีกับผู้สูงอายุจำนวนมาก 

ประมวลภาพ