Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

การจ่ายเบี้ยสวัสดิการให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 9/11/2018

  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่8 พฤศจิกายน 2561 งานสวัสดิการและสังคม  เทศบาลตำบลอมก๋อยได้ทำการจ่ายเบี้ยสวัสดิการให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพไว้กับทางเทศบาลตำบลอมก๋อยตามโครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือนพฤศจิกายน ได้พร้อมกันเคารพธงชาติและร่วมกันทำโคมหูกระต่าย เพื่อนำไปใช้ประดับในงานยี่เป็ง ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่8 พฤศจิกายน 2561 งานสวัสดิการและสังคม  เทศบาลตำบลอมก๋อย ได้ทำการจ่ายเบี้ยสวัสดิการให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพไว้กับทางเทศบาลตำบลอมก๋อยตามโครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำเดือนพฤศจิกายน ได้พร้อมกันเคารพธงชาติและร่วมกันทำโคมหูกระต่าย เพื่อนำไปใช้ประดับในงานยี่เป็ง ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ประมวลภาพ