Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ต้อนรับนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าตรวจการดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารน้ำใต้ดิน

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 1/11/2018

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็งต้อนรับนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าตรวจการดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารน้ำใต้ดิน และมีนายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับฟังและให้คำแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานต่างๆ แก่เทศบาลตำบลสันนาเม็งด้วย ซึงเทศบาลตำบลสันนาเม็งนำโดยนายนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง นายสว่าง คะปูคำ ประธานสภาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานร่วมต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานธนาคารน้ำใต้ดินของเทศบาลตำบลสันนาเม็งด้วย

ประมวลภาพ