Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง ร่วมประเพณีสลากภัตรตำบลแม่ปั๋ง ประจำปี 2561 ณ วัดป่าสหธรรมิการาม ศรีประดู่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 4/10/2018

วัน อังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561 (เดือน 12 เหนือ แรม 8 ค่ำ) เทศบาลตำบลแม่ปั๋งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง นำโดย นายอรุณ ธนะหมี นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปั๋ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ คณะครูศูนย์ ฯ ลูกจ้างพนักงาน ทุกท่าน กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ปั๋ง เข้าร่วมประเพณีสลากภัตร ณ วัดสหธรรมิการาม ศรีประดู่ ตำบลแม่ปั๋ง อ.พร้าว ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานประเพณีอันดีงามของตำบลแม่ปั๋ง ให้คงอยู่คู่ล้านนา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสร้างความสามัคคีให้แก่พี่น้องประชาชนตำบลแม่ปั๋ง ซึ่งการจัดประเพณีดังกล่าวนี้ เทศบาลตำบลแม่ปั๋งได้ทำการประสานงานกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ที่ได้มีกำหนดการจัดงานประเพณีสลากภัตรของแต่ละหมู่บ้าน...

ประมวลภาพ