Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

MOU ว่าด้วยการจัดกิจกรรมให้แก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตำบลหนองควาย

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 2/10/2018

วันอังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลหนองควาย นำโดยนายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย ดำเนินกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการจัดกิจกรรมให้แก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองควาย ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วยองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคผู้นำชุมชน จำนวน 31 หน่วยงานในการเข้าร่วม MOU ดังกล่าว 
ทั้งนี้นางนิติยา พงษ์พาณิช นายอำเภอหางดง ได้มอบหมายให้ นายสาธิต กุหลาบทอง ปลัดอำเภอหางดง หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เดินทางมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว 
ในนามเทศบาลตำบลหนองควายขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่เล็งเห็นความสำคัญจนนำมาซึ่งการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนตำบลหนองควายสืบไป

ประมวลภาพ