Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

เทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดกิจกรรมคนเฒ่าเข้าวัด ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 2/10/2018

ด้วย เทศบาลตำบลสันมหาพน นำโดย จ่าสิบตำรวจสฤษดิ์  ชื่นจิตต์ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสันมหาพน ได้จัดกิจกรรมคนเฒ่าเข้าวัด  ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม  ประเพณี           และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ  ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  โดยจัดบรรยายธรรมในหัวข้อ  “หลักพุทธธรรมสู่วัยสูงอายุอย่างมีความสุข”      โดยพระมหาสมศักดิ์  ปิยวณฺโณ  อารามสันติสุข อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561  ณ  หอประชุมเทศบาลตำบลสันมหาพน  และเดินทางไปทัศนศึกษา  เพื่อกราบสักการะและเยี่ยมชมโบราณสถาน  ในพื้นที่จังหวัดแพร่    ในวันที่ 22 และ 24 สิงหาคม 2561 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ, วัดพระบาทมิ่งเมือง, พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ คุ้มเจ้าหลวง และ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม

ประมวลภาพ