Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

อบต.เวียง อ.ฝาง จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออกครั้งที่ 1/2561

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 11/7/2018

อบต.เวียง ร่วมกับผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพ อสม. โรงเรียน จิตอาสา และภาคีเครือข่ายในตำบลเวียง อำเภอฝาง จังเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1/2561 โดย มีการรณรงค์ ทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควัน เพื่อควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ในช่วงฤดูฝน ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561

ประมวลภาพ