Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ ประจำปี2561

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 11/7/2018

นายประพันธ์  ปัญญา นายกองค์การบริหารสวนตำบลสันต้นหมื้อ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุตำบลสันต้นหมื้อ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ประมวลภาพ