Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

โรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 11/7/2018

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียบใหม่ ได้ดำเนินการตามโครงการโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ได้จัดอบรมและมีกิจกรรม นักเรียนผู้สูงอายุทุกท่านได้ร่วม เคารพธงชาติ สวดโอวาทปาติโมกข์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/นันทนาการ โดยอ้ายแก้ว (อาจารย์ศรัญยวิทย์ ดาราศรี) การอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ โดยนางสายพิณ ยานะ นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพชำนาญการ จาก โรงพยาบาลนครพิงค์ และมีการลงนามถวายพร พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ประมวลภาพ