Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 9/7/2018

เทศบาลตำบลบ่อหลวง ร่วมกับ รพ.สต.บ้านบ่อพะแวน รพ.สต.บ้านนาฟ่อน รพ.สต.บ้านพุย และกลุ่ม อสม.ตำบลบ่อหลวง ได้ออกให้บริการพ่นยากำจัดยุงลายชนิดฝอยละออง ในพื้นที่ตำบลบ่อหลวง ทั้ง 13 หมู่บ้านระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

| เปิดเอกสารประกอบ [677 KB] |

ประมวลภาพ