Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 11/4/2018

วันที่ 10 เม.ย. 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จัดโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยนายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรม อาทิ นางนงลักษณ์  ใหญ่พงศ์ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอฝาง เขต 1 นายสมคิด ไชย์คำ กำนันตำบลเวียง ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงและผู้สูงอายุตำบลเวียงเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมธรรมาภิบาล  

ประมวลภาพ