Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

เมืองแม่เหียะ เปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ผู้ว่าฯเชียงใหม่ย้ำชัด แอ่วเจียงใหม่ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 10/4/2018

ณ เชิงพะธาตุดอยคำ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายประวิณ  ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์  ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ของศูนย์อำนวยการบริการนักท่องเที่ยวเชิงวัดพระธาตุดอยคำ ในช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ตรวจความพร้อมในทุกๆ ด้าน ย้ำชัด จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงปี๋ใหม่เมือง คาดหวังอุบัติเหตุเป็นศูนย์ และนักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ นายธนวัฒน์  ยอดใจ  นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เปิดเผยว่า ตำบลแม่เหียะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก อาทิ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รวมถึงวัดพระธาตุดอยคำ ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมือง ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายนนี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่รวมถึงไหว้พระเจ้าทันใจ เป็นจำนวนมาก เช่นทุกปี ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว จึงได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการจัดตั้งศูนย์อำนวยการบริการนักท่องเที่ยวเชิงวัดพระธาตุดอยคำขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเข้าดำเนินการดูแลนักท่องเที่ยวบริการทุกด้าน อาทิ การให้บริการอำนวยความสะดวก การจัดการจราจร จุดจอดรถ บริการรถสี่ล้อแดงขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ  ที่พักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว ห้องน้ำ รถพยาบาลประจำจุด ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการทุกวัน ได้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาล ทหาร ตำรวจ  จราจร เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  สตบ. รพสต. และฝ่ายปกครอง รวม 34 คน นอกจากนี้ยังมีการดูแลเรื่องของความสะอาดบริเวณพื้นที่ รวมไปถึงถนนสายหลักและสายรองทั้งตำบล มีการเก็บขยะลอยทุกสาย และรณรงค์ให้ประชาชนร่วมใจแต่งกายพื้นเมือง กินอาหารพื้นเมือง และพูดภาษาเมือง พร้อมทั้งยังร่วมกับฝ่ายปกครอง ตรวจการจำหน่ายสินค้า กำชับพ่อค้าแม่ค้าห้ามจำหน่ายสินค้าเกินราคา อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวในเมืองแม่เหียะ ต่อไป

| เปิดเอกสารประกอบ [26 KB] |

ประมวลภาพ