Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

แม่เหียะเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงสงกรานต์

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 10/4/2018

เทศบาลเมืองแม่เหียะ สนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครอง, ตำรวจ, ทหาร, สมาชิก อปพร, ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ขับขี่ปลอดภัย  ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมือง” พร้อมทั้งเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงวัดพระธาตุดอยคำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 11ถึง 17 เมษายน 2561 มุ่งหวังให้ไม่เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ และอำนวยความสะดวก บริการนักท่องเที่ยวอย่างดีที่สุด วันที่ 10 เมษายน ที่จุดตรวจ จุดสกัด หมู่ที่ 3 บริเวณคลองชลประทาน บ้านป่าจี้ ต.แม่เหียะ นายประวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ขับขี่ปลอดภัย ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมือง” โดยมี นายวีระพันธ์  ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ  นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวรายงาน ซึ่งในพิธีเปิดโครงการฯ มีหน่วยงานที่เข้าร่วม อาทิ มณฑลทหารบกที่ 33 ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สถานีตำรรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และหัวหน้าส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัด และในระดับพื้นที่ เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ประกอบกับ จ.เชียงใหม่ และเมืองแม่เหียะ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างมากมาย อาทิ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วัดพระธาตุดอยคำ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทุกปี ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนสูงกว่าในช่วงเวลาปกติ ซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน ได้แก่ เมาแล้วขับ ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด การไม่สวมหมวกนิรภัยการดำเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องดำเนินการในทุกระดับ ผลักดันให้เกิดกระบวนการ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งทุกฝ่ายต้องดำเนินการให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด

| เปิดเอกสารประกอบ [14 KB] |

ประมวลภาพ