Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจบุตรหลาน

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 11/1/2018

วันที่ 10 มกราคม 2561 งานพัฒนาชุมชม อบต.ดอนเปา จัดกิจกรรมโครงการผู้สูงวัยใส่ใจบุตรหลาน มีกิจกรรมย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ การทำบายศรีด้วยใบตอง การทำขนมเทียน การต้มน้ำยาสมุนไพรไทย  ฯลฯ โดยมีนักเรียน ประถมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรียนวัดทุ่งศาลาเข้าร่วมกิจกรรม ณ.ศาลาเอนกประสงค์บ้านเหล่าป่าฝาง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศูนย์ฯ บ้านธรรมปกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

ประมวลภาพ