Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

การพัฒนาทางเข้าฝายแม่ตืน-แม่แตง อำเภอดอยหล่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 9/1/2018

วันที่ 7 มกราคม 2561 คณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันพัฒนาทางเข้าฝายแม่ตืน-แม่แตงเพื่อให้การสัญจรไปมาในเขตพื้นที่ได้รับความสะดวกเพิ่มมากขึ้น 

ประมวลภาพ