Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

เทศบาลตำบลสองแคว ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ ปี 2561

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 5/1/2018

เทศบาลตำบลสองแคว ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามหลัง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสองแคว อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลสองแคว อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลสองแคว ร่วมกันดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ ปี 2561 ณ.ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริ ตำบลสองแคว

ประมวลภาพ