Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ทต.สุเทพ จัดอบรมโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน 41 "อบรมส่งเสริมความรู้ เทคนิค การดูแล และวิธีขยายพันธุ์มะนาวนอกฤดูกาล"

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 12/9/2017

12 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลสุเทพ โดย นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ จัดอบรมโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน 41 
"อบรมส่งเสริมความรู้ เทคนิค การดูแล และวิธีขยายพันธุ์มะนาวนอกฤดูกาล" โดยมี น.อ.ชาตินนท์ สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกันนี้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน 41 และมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรให่กับกองบิน 41 โดยมี นายเทวา อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองบิน 41

ประมวลภาพ