Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

กองการศึกษา ทต.สุเทพ จัดการศึกษาดูงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ อำเภอเมืองและอำเภอแ่สาย จังหวัดเชียงราย

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 12/9/2017

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ ศึกษาดูงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ อำเภอเมืองและอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อเปิดโลกทัศน์และนำไปเป็นแนวทางวางแผนกำหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลสุเทพ เพื่อรองรับการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล เมื่อ 7-8 กันยายน 2560

ประมวลภาพ