Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

เทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการ ร้านเสริมสวยและตัดผม

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 12/9/2017

ด้วย  เมื่อวันพุธ ที่  30 สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันมหาพน นำโดย  นายยุทธนา  โสภา  รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านเสริมสวยและตัดผม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ  ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารชื่นจิตต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านเสริมสวยและตัดผม ในเขตเทศบาลตำบลสันมหาพนได้มีความรู้เรื่องมาตรฐานด้านสุขาภิบาล และความปลอดภัย โดยมี นางพัชรี  คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากร

ประมวลภาพ