Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ทต.ยุหว่า จัดทำโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของเทศบาลตำบลยุหว่า

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 11/9/2017

เทศบาลตำบลยุหว่า  จัดทำโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของเทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ 2560  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1.เรื่องการเรียนรู้กฏหมายในชีวิตประจำวัน วิทยากรจาก สนง.ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่  2.บรรยายเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการทำงาน จากพระอาจารย์วัดเทพเจติยาจารย์  3.บรรยายเรื่อง เทคนิคการตรวจรับงานจ้าง และการตรวจรับพัสดุ  โดย อ.นันทวิทย์  เงี้ยวชัยภูมิ  และกิจกรรมทำบุญไหว้พระ

ประมวลภาพ