Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

เทศบาลตำบลสันมหาพน:ร่วมกิจกรรมทำบุญทุกวันพระ ตามโครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 11/9/2017

ด้วย เมื่อวันอังคาร ที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.  เทศบาลตำบล       สันมหาพน นำโดย ท่านจ่าสิบตำรวจสฤษดิ์  ชื่นจิตต์ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมหาพน  ตลอดจน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสันมหาพน  รวมทั้งพี่น้อง ประชาชน  บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๒  ตำบลสันมหาพน  ร่วมกิจกรรมทำบุญในวันพระช่วงเข้าพรรษา  ตามโครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดติยะสถาน หมู่ที่ ๒ ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

ประมวลภาพ