ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 52060
หัวข้อ : ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง (ยกเว้นนายก ทม.ต้นเปา) เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจไวรัสอาร์เอสวี ในช่วงการระบาด (ชม00
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 8 ม.ค. 2564