Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 43083
หัวข้อ : ด่วนที่สุด ถึง นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่แตง แม่ริม สันทราย ดอยสะเก็ด สันกำแพง สารภี หางดง สันป่าตอง แม่วาง นายก ทน.ชม. และนายก ทม.แม่เหียะ เรื่อง การดำเนินโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบัน
รายละเอียด : เนื่องจากเปลี่ยนแปลงแบบบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการใหม่ จึงขอให้อำเภอแจ้ง อปท.ในพื้นที่รายงานตามแบบบัญชีที่ส่งมาพร้อมนี้ ทางเมล์ cmlocal999@gmail.com และโทรสารหมายเลข 0-5311-2636 ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 20 ก.พ. 2561