Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 42726
หัวข้อ :  ถึง อ.เมืองเชียงใหม่ จอมทอง เชียงดาว ไชยปราการ ฝาง แม่แตง แม่ริม สันป่าตอง สารภี หางดง อบจ.ชม. ทน.ชม. ทม.เมืองแกนฯ เรื่อง ประกาศ การคัดลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี 2559 (ชม 0023.1/ว 2142)
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 12 ม.ค. 2561