ข่าวท้องถิ่น
ลำดับที่ : 42076
หัวข้อ :  ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 5 (ชม 0023.1/ว 43511)
รายละเอียด :
เอกสารประกอบ : เปิดเอกสาร
ประเภทข่าว : ข่าวด่วน
หน้าที่แสดง : บุคคลทั่วไป
วันที่ : 2 พ.ย. 2560