Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด ปี 2560  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 16 ส.ค. 2560

วันที่ 12-14 สิงหาคม 2560 อบต.ม่อนปิ่น ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินโครงการแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด เพื่อความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์บ้านป่าฮิ้...| อ่านต่อ |
อบต.ม่อนปิ่น เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุวุฒิสราญปัญญาตำบลม่อนปิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2560... [16 ส.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ม่อนปิ่น จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ... [16 ส.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสองแคว จัดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพ... [16 ส.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลเทศบาลตำบลท่าวังตาลร่วมงานวันแม่แห่งชาติอำเภอสารภี‏‎... [16 ส.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ม่อนปิ่น ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ... [16 ส.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์... [16 ส.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย... [16 ส.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

การประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา... [16 ส.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลบ้านแหวนจัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง... [15 ส.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแปะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 การพิจารณาร่างเทศ... [15 ส.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

ทต.บ้านแปะ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื่นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราช... [15 ส.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

โรงเรียนสร้างสุข สามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา... [11 ส.ค. 2560]


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา... [11 ส.ค. 2560]


เทศบาลตำบลบ้านแหวนจัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านวิชาการ... [10 ส.ค. 2560]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ถึง อำเภอฝาง เรื่อง รายชื่ออปท.ที่ยังไม่ส่งแบบรายงานยืนยันความพร้อมในการของบประมาณพ.ศ.2561 [17 ส.ค. 2560]  ข้อมูลใหม่


 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2560 [15 ส.ค. 2560]  ข้อมูลใหม่


 เรื่อง ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่ [11 ส.ค. 2560]


 การรับบริจาคเงิน/สิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง [9 ส.ค. 2560]


 รายชื่อ อปท.ที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลแบบรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [8 ส.ค. 2560]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |