Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

อบต.เวียง อ.ฝาง จัดโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 18 เม.ย. 2562

วันที่ 10 เม.ย. 2562 อบต.เวียง จัดโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดย นายวสันต์ พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมมีการบรรยายธรรมเทศนา การแ...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดประชุมการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2562... [18 เม.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง เทศบาลตำบลแม่โป่ง ประจำปี 2562... [18 เม.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดกิจกรรมโครงการหลังบ้านน่าดู ในบ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง... [17 เม.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา จัดงานสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562... [17 เม.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอนแก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ตามหน้าที่และภารกิจขององค์กร ประจำปี พ.ศ.2562 ... [17 เม.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลหนองแหย่ง จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนา... [17 เม.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์... [17 เม.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

ดำหัวผู้สูงอายุตำบลดอยหล่อ และมอบเบี้ยยังชีพ ... [17 เม.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ ร่วมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่... [17 เม.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ จัดโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ... [17 เม.ย. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลหนองหาร จัดโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒... [13 เม.ย. 2562]


เทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดกิจกรรม Big Cleaning Day. เนื่องในวันท้องถิ่นไทย... [11 เม.ย. 2562]


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันทรายเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลส... [11 เม.ย. 2562]


อบต.สะลวง อ.แม่ริม ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยสองข้างทาง เตรียมความพร้อมรับวันสงกรานต์ ปี 2562... [11 เม.ย. 2562]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 19 [11 เม.ย. 2562]


 การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน [11 เม.ย. 2562]


 ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง (อทก.) รุ่นที่ 3-4 [11 เม.ย. 2562]


 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง [11 เม.ย. 2562]


 ประชาสัมพันธ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดภาค และระดับประเทศ ประจำปี 2562 [11 เม.ย. 2562]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |