Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

อบต.ดอยหล่อ ร่วมจัดนิทรรศการงานตลาดประชารัฐกองบัญชาการกองทัพไทย  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 20 มิ.ย. 2561

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานตลาดประชารัฐกองบัญชาการกองทัพไท...| อ่านต่อ |
เทศบาลตำบลจอมทอง จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัว... [20 มิ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เปิดศูนย์การเรียนรู้การใช้ขยะชีวมวลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน... [19 มิ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เข้าดำเนินการถมดินเหตุน้ำกัดเซาะถนนขาด... [19 มิ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสองแคว จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน ... [19 มิ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสองแคว ร่วมพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2561... [19 มิ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

โครงการ ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ณ อ่างเก็บน้ำห้วยก... [19 มิ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น... [18 มิ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กำจัด... [15 มิ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน กับการมีส่วนร่วมต่อชุมชน... [15 มิ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

พิธีไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา... [14 มิ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน ได้จัดทำโครงการซักซ้อมแผนอพยพในสถานศึกษา... [14 มิ.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ข่วงเปาจัดประชุมกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มโฮมสเตย์... [13 มิ.ย. 2561]


องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปาต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.หนองแม่นา... [13 มิ.ย. 2561]


โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (เทศบาลตำบลหนองควาย)... [13 มิ.ย. 2561]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เรียน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุม "Chiang Mai Forum 2018" [20 มิ.ย. 2561]  ข้อมูลใหม่


 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 [6 มิ.ย. 2561]


 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [6 มิ.ย. 2561]


 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 1 [6 มิ.ย. 2561]


 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 25 [6 มิ.ย. 2561]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |