Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลแม่โป่ง  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 23 มิ.ย. 2560

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา งานวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2560 ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยบ่อทอง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอย...| อ่านต่อ |
งานประเพณีเลี้ยงผีฝาย... [22 มิ.ย. 2560]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน... [22 มิ.ย. 2560]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรมตามโครงการเยาวชนแข็งขันร่วมกันป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปี 2560 ... [21 มิ.ย. 2560]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลบ้านแหวนจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตำบลบ้านแหวน ประจำปี 2560 “หลักสูตร การทำด... [21 มิ.ย. 2560]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐... [21 มิ.ย. 2560]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันมหาพน:จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ... [21 มิ.ย. 2560]

 ข้อมูลใหม่

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น... [20 มิ.ย. 2560]

 ข้อมูลใหม่

งานกีฬาสัมพันธ์ตำบลแม่สา ต้านยาเสพติด (ครั้งที่ 14) ประจำปี 2560 ... [19 มิ.ย. 2560]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลาจัดโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560... [19 มิ.ย. 2560]

 ข้อมูลใหม่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่ยวม จ.แม่ฮ่องสอน... [19 มิ.ย. 2560]

 ข้อมูลใหม่

โรงเรียนสุขใจผู้สูงวัยดอยหล่อ สอนทำดอกดารารัตน์ ... [19 มิ.ย. 2560]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานพิธีสรงน้ำพระธาตุดอยหล่อ ... [19 มิ.ย. 2560]

 ข้อมูลใหม่

เปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยหล่อ ณ อบต.ดอยหล่อ... [19 มิ.ย. 2560]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลแม่แรมจัดทำ โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2560... [19 มิ.ย. 2560]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนเลขที่สำนักงานใหม่ เทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ [23 มิ.ย. 2560]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจลงทะเบียนนักวิจัยในระบบ NRMS [21 มิ.ย. 2560]  ข้อมูลใหม่


 ให้ อบต.ตรวจสอบและจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม/แก้ไข การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี [19 มิ.ย. 2560]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ธงฟ้าประชารัฐ" [15 มิ.ย. 2560]


 ประชาสัมพันธ์บูชาเหรียญในหลวงทรงกล้อง รุ่นปี 2542 (จัดสร้างโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) [12 มิ.ย. 2560]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |