Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 22 ก.พ. 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ประจำวันที่ 20 ก.พ. 2561 เทศบาลตำบลสันนาเม็งได้จัดกิจกรรมสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร พร้อมทั้งอาราธนาพระครูวีรธรรมาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดคอกหม...| อ่านต่อ |
อบต.ดอยหล่อ จัดประชุมหารือการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561... [22 ก.พ. 2561]

 ข้อมูลใหม่

โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่และโครงการเทศบาลสัญจรประจำปี ๒๕๖๑... [21 ก.พ. 2561]

 ข้อมูลใหม่

โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอันเนื่องมาจากอัคคีภัยในสถานศึกษา พ.ศ.2561... [21 ก.พ. 2561]

 ข้อมูลใหม่

ทต.ยุหว่า จัดทำโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลยุหว่า... [21 ก.พ. 2561]

 ข้อมูลใหม่

โครงการจัดการบริหารขยะในชุมชน เทศบาลตำบลยุหว่า... [21 ก.พ. 2561]

 ข้อมูลใหม่

อบต.เวียง จัด โครงการจัดการทรัพยากรกธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม ประจำปี 2561... [21 ก.พ. 2561]

 ข้อมูลใหม่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์... [20 ก.พ. 2561]

 ข้อมูลใหม่

การแข่งขันกีฬามหาสนุก “ดอนแก้วเกมส์” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2561... [20 ก.พ. 2561]

 ข้อมูลใหม่

กีฬาตำบลสานสัมพันธ์ท่ากว้างคัพ... [20 ก.พ. 2561]

 ข้อมูลใหม่

นักเรียนเกษียณวัย ทต.ท่าศาลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.ผาอินแปลง จ.เลย... [20 ก.พ. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลาเข้าร่วมมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561... [20 ก.พ. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลท่าศาลาเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า(Kick Off)... [20 ก.พ. 2561]

 ข้อมูลใหม่

พัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา... [19 ก.พ. 2561]

 ข้อมูลใหม่

โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา... [16 ก.พ. 2561]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 หลักสูตร นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและกีฬา [19 ก.พ. 2561]  ข้อมูลใหม่


 สื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯ [19 ก.พ. 2561]  ข้อมูลใหม่

[เอกสารประกอบ...] สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1JwExeDhhQ73BWbiq0zbvQwZWfT17PNe5


 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ [12 ก.พ. 2561]


 ประชาสัมพันธ์โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ [12 ก.พ. 2561]


 โครงการจัดสร้างพระพิฆเนศวร ปางลีลา องค์มหาเทพ [2 ก.พ. 2561]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |