Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

Ⓜ️ อบต.ม่อนปิ่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 11 ธ.ค. 2562

อบต.ม่อนปิ่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ กล่าวถวายราชสดุดีและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ...| อ่านต่อ |
เทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา... [11 ธ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกา... [11 ธ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562... [9 ธ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลสันนาเม็งร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย)... [9 ธ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี... [9 ธ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

รองรับการตรวจเยี่ยมนิทรรศการปฏิบัติงานบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน... [9 ธ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... [9 ธ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้น ในการปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ ภายใต้โครงการเพื่อนร่วมทาง-บรรเทาเหตุ... [9 ธ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่... [9 ธ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

การประชุมถ่ายโอนโรงเรียนบ้านดอยหล่อ เป็นสถานศึกษาในสังกัด อบต.ดอยหล่อ... [9 ธ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

การประชุมถ่ายโอนโรงเรียนบ้านดอยหล่อ เป็นสถานศึกษาในสังกัด อบต.ดอยหล่อ... [9 ธ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ดอยหล่อ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน... [9 ธ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ... [9 ธ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานเทศมหาชาติ วัดไร่พัฒนาราม ... [9 ธ.ค. 2562]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เรื่อง สมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People's Audit) รุ่นที่ 24 [6 ธ.ค. 2562]  ข้อมูลใหม่


 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร "การฝึกปฏิบัติการยกร่างข้อบัญญัติด้วยเทคนิค วิธีการ การสื่อสารและประสบการณ์ การยกร่างข้อบัญัติท้องถิ่นตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ฯ" [6 ธ.ค. 2562]  ข้อมูลใหม่


 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการทำลายบัตร พ.ศ. 2562 [6 ธ.ค. 2562]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด  เรียน ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอันป่าตอง อำเภอสารภี นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม (ชม0023.3/1181) [3 ธ.ค. 2562]


 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ [28 พ.ย. 2562]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |