Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

กิจกรรมประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์จอมทอง ประจำปี 2561  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 18 เม.ย. 2561

เทศบาลตำบลจอมทอง จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยได้ส่งเสริมประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ เพื่อถวายเป็นไม้ค้ำยันต้นโพธิ์ในวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารในวันที่ 15 เมษายน 2561 นอกจากเป็นการค้ำยันไม่ให้ล้มแล...| อ่านต่อ |
อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลดอยหล่อ ... [17 เม.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

โครงการประเพณีปี๋ใหม่ ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลแม่โป่ง... [17 เม.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง... [17 เม.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2561... [17 เม.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลท่าตอน ประจำปี 2561... [17 เม.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

พิธีสืบชะตาแม่น้ำกก ประจำปี 2561... [17 เม.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

เทศบาลตำบลหนองหาร จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561... [17 เม.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ “แม่โป่งเกมส์ ครั้งที่ 1”... [17 เม.ย. 2561]

 ข้อมูลใหม่

อบต.ม่อนปิ่น มอบวุฒิบัตรให้กับบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในตำบลม่อนปิ่น ... [11 เม.ย. 2561]


อบต.ม่อนปิ่น เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561... [11 เม.ย. 2561]


7 วันอันตราย... [11 เม.ย. 2561]


โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ... [11 เม.ย. 2561]


เทศบาลตำบลหนองหาร โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรม ทาสีกำแพงวัดทิพวนาราม (วัดหนองหาร)... [11 เม.ย. 2561]


เทศบาลตำบลหนองหารมอบกระเบื้องมุงหลังคา ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(ว... [11 เม.ย. 2561]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนมาก ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม. ทน.ชม. และทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ร้อง เต้น เล่นอูคูเลเล่ กิจกรรมเพลงและการเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมความมั่นใจเด็กปฐมวัย" (ชม0023.1./ว14499) [17 เม.ย. 2561]  ข้อมูลใหม่


ด่วนที่สุด เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม.นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน เมษายน 2561 (ชม 0023.1/ว515) [17 เม.ย. 2561]  ข้อมูลใหม่


 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และหัวหน้าฝ่าย เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (สธ 0911.02/ว568) [17 เม.ย. 2561]  ข้อมูลใหม่


 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ "เทคนิคการออกคำแนะนำและการออกคำสั่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535" (ศธ 0534/771) [11 เม.ย. 2561]


 ให้จัดส่งเอกสารประกอบการขอความเห็นชอบการเลื่อนระดับในเดือนเมษายน 2561 [3 เม.ย. 2561]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |