Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ ร.ร.สองแคววิทยาคม  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 20 ก.พ. 2562

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์  กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมพิธีเปิดงานบ้านวิชาการโรงเรียนสองแคววิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 เพ...| อ่านต่อ |
Kick off ชาวม่อนปิ่น ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยหมอกควันและไฟป่า... [20 ก.พ. 2562]

 ข้อมูลใหม่

อบรมผู้สูงอายุ เพื่อลดโรคและใช้ยาถูกประเภท... [18 ก.พ. 2562]

 ข้อมูลใหม่

โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง... [18 ก.พ. 2562]

 ข้อมูลใหม่

โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ และพิธีจดทะเบียนสมรส 4 ชนเผ่า ... [18 ก.พ. 2562]

 ข้อมูลใหม่

งานกีฬาสีสานสัมพันธ์ สายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลอมก๋อย... [18 ก.พ. 2562]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปี 2562... [18 ก.พ. 2562]

 ข้อมูลใหม่

งาน OTOP ตำบลหนองควาย... [15 ก.พ. 2562]


อบต.ห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตำบลห้วยแก้ว... [14 ก.พ. 2562]


อบต.ห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน ดำเนินการทำความสะอาดวัดประชารัฐในตำบลห้วยแก้ว... [13 ก.พ. 2562]


โรงเรียนอนุบาลอบต.ห้วยแก้ว อำเภอแม่ออนจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวของตำบลห้วยแก้ว (... [13 ก.พ. 2562]


อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินกิจกรรม อิ่มบุญ อุ่นใจ เลือกภาชนะก่อนใช้ แยกขยะก่อนทิ้ง... [13 ก.พ. 2562]


อบต.ม่อนปิ่น จัดโครงการตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติมหากุศล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒... [13 ก.พ. 2562]


การแก้ไขปัญหาเปิด-ปิดน้ำฝายดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ... [13 ก.พ. 2562]


องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง จัดโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ... [12 ก.พ. 2562]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 [22 ก.พ. 2562]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์ เดิน-วิ่ง Donkaew Mini Marathon 2019 [21 ก.พ. 2562]  ข้อมูลใหม่


 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 [21 ก.พ. 2562]  ข้อมูลใหม่


 การดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งออกจากราชการไปแล้ว [21 ก.พ. 2562]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตร [21 ก.พ. 2562]  ข้อมูลใหม่


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |