Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

อบต.ดอยหล่อ ตรวจฟาร์มไก่  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 29 พ.ค. 2563

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดตามการปรับปรุงแก้ไขฟาร์มไก่ โดยมีการปลูกไผ่เพิ่มบริเวณริมรั้วทุกด้าน มีการตั้งแผงตาข่ายสีเขียวเพื่อกรองอากาศสองชั้น ตัดหญ้าบริเวณโดยรอบโรงเรือนทุกโ...| อ่านต่อ |
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบ... [29 พ.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

วันนี้ (28 พ.ค. 2563) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่... [29 พ.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

อบต.เวียง ส่งน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้งแก่ประชาชน หมู่ที่ 3 ต.เวียง ... [29 พ.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

อบต.เวียง ร่วมกับ สำนักชลประทานสำรวจฝายแม่หลักหมื่น... [29 พ.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

ด่านตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลเวียง วันที่ 27 พ.ค. 2563... [29 พ.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

กิจกรรม อบต.เวียง ปันรัก ปันสุข สู้ภัย COVID-19... [29 พ.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

อบต.เวียง ตั้งด่านตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ(COVID-19) อย่างต่อเนื่อง... [29 พ.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

ปภ. อบต.เวียง ส่งน้ำให้แก่ด่านป่าไม้ เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ... [29 พ.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

อบต.เวียง มอบกระเบื้อง​ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้ประสบเหตุวาตภัย... [29 พ.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

อบต.สันกลาง นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้มอบหมายให้นายไชยวัน คำอักษร รองน... [28 พ.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

จ้าหน้าที่กองสาธารณสุข พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ศรีบัวเงิน ลงพื้นที่ตรวจสอบและแนะนำการเปิดตลาดนัด... [28 พ.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายปกครอง และกลุ่มสตรีตำบลท่าศาลา ลงพื้นท... [28 พ.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤษภ... [27 พ.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคตำบลสันกลาง (ศปก.ต.)... [27 พ.ค. 2563]

 ข้อมูลใหม่

| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

  การพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคล และบุคลากรทางการศึกษา อปท. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ฯ [25 พ.ค. 2563]  ข้อมูลใหม่


 อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฟรี [25 พ.ค. 2563]  ข้อมูลใหม่


 การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563 [15 พ.ค. 2563]


 รายงานผลการพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี2563 [14 พ.ค. 2563]


 เชิญชวนร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2563 [14 พ.ค. 2563]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |