Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 

AEC
AEC

วิสัยทัศน์ สถ.จ.ชม.
"เสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้หลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"

ยินดีต้อนรับ...

กิจกรรมท้องถิ่น

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง  ข้อมูลใหม่

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : 17 ต.ค. 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ผู้ประสบภัยมีขวัญก...| อ่านต่อ |
อำเภอดอยหล่อ จัดงานวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9... [17 ต.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ... [12 ต.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

กลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุประจำเดือนตุลาคม 2560... [12 ต.ค. 2560]

 ข้อมูลใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดูสถานที่จัดงานถวายดอกไม้จันทน์อำเภอดอยหล่อ... [11 ต.ค. 2560]


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนที่ 11 ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2... [9 ต.ค. 2560]


โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกนทัศนศึกษาดูงาน... [7 ต.ค. 2560]


นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานตักบาตรเทโวโรหนะวัดพระธาตุดอยน้อย... [6 ต.ค. 2560]


อบต.ม่อนปิ่น ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน... [4 ต.ค. 2560]


อบต.ม่อนปิ่น เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอฝางสัญจร... [4 ต.ค. 2560]


อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ (ฝายประชารัฐร่วมใจอาสาพัฒนา... [4 ต.ค. 2560]


เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ มอบดอกดาวเรืองให้ประชาชนตำบลสันผีเสื้อ เพื่อน้อมปลูกให้บานสะพรั่งทั่วตำบลสันผีเ... [4 ต.ค. 2560]


ทต.สุเทพ ร่วมกับวัดศรีโสดา และประชาชนหมู่ที่ 2 ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิ... [3 ต.ค. 2560]


ทต.สุเทพ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติ-ปุย มูลนิธิวัดพระธาตุฯ และประชาชนบ้านดอยสุเทพ ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองเ... [3 ต.ค. 2560]


เทศบาลตำบลสันทรายจัด เวทีประชุมสภาพลเมือง ครั้งที 5... [3 ต.ค. 2560]


| ดูกิจกรรมทั้งหมด... |

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานร่วมรับฟังโครงการเสวนาพิเศษ เรื่อง "120 ปี ท้องถิ่นไทย" [18 ต.ค. 2560]  ข้อมูลใหม่


 โครงการ "การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" [17 ต.ค. 2560]  ข้อมูลใหม่


 ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรในการบริหารจัดการ ด้านการคุ้มครอง ส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560" [17 ต.ค. 2560]  ข้อมูลใหม่


 ซักซ้อมการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม ก.ท.จ.เชียงใหม่ และ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ [17 ต.ค. 2560]  ข้อมูลใหม่


 ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) [9 ต.ค. 2560]


| อ่านข่าวทั้งหมด... |

หนังสือราชการ

| อ่านข่าวทั้งหมด... |

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อปท. จังหวัดเชียงใหม่

| อ่านข่าวทั้งหมด... |